ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những Nghị quyết của Hội nghị Ianta về kết thúc nhanh chóng chiến tranh châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất  

  • A. 
   sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật. 
  • B. 
   Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công tận sào huyệt của phát xít Đức ở Berlin. 
  • C. 
   tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
  • D. 
   tiêu diệt mầm mống của chủ nghĩa phát xít. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội nghị Ianta được họp để giải quyết các vấn đề cấp bách:

  - Việc nhanh chóng đánh bại phát xít. 

  - Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. 

  - Việc phân chia thành quả chiến thắng.

  Muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh thì trước tiên các nước Đồng minh phải tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít trước. Để thực hiện mục tiêu này, ba cường quốc (Liên Xô, Mĩ, Anh) đã thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212382

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF