ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật ngày nay là

  • A. 
   Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
  • B. 
   Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
  • C. 
   Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • D. 
   Khoa học- kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212401

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF