ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự hai cụ lanta

  • A. 
   Trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  • B. 
   Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.
  • C. 
   Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.
  • D. 
   Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu san đối thoại hơn tác. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án A: Trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai. (1945-1947) 
  Đáp án B: Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta (từ những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta.
  Đáp án C: Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế (Liên Xô và Mĩ đại diện cho hai phe đối lập là Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa) 
  Đáp án D: Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác. (đến sau khi Liên Xô sụp đổ và xuất hiện xu thế hòa bình hợp tác cùng phát triển mới chuyển sang đối thoại hợp tác).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212385

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF