OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biển hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?

  • A. 
   Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới.
  • B. 
   Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
  • C. 
   Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.
  • D. 
   Sự vươn lên cạnh tranh của các trung tâm kinh tế trong trật tự thế giới mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau chiến lạnh, thế giới phát triển theo các xu thế chính sau đây:

  1- Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành theo xu hướng đa cực.        

  2- Các quốc gia tập trung phát triển kinh tế

  3- Mỹ đang ra sức thiết lập một trật tự thế giới “đơn cực” để làm bá chủ thế giới, nhưng không thực hiện được.

  4- Sau “chiến tranh lạnh”, nhiều khu vực thế giới không ổn định, nội chiến, xung đột quân sự kéo dài (Ban-căng, châu Phi, Trung Á).

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212375

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF