OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là

  • A. 
   Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
  • B. 
   Hòa bình, hợp tác và phát triển.
  • C. 
   Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.
  • D. 
   Cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là hòa bình, hợp tác và phát triển.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212404

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON