RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của là:

  • A. 
   16,05 gam.
  • B. 
   32,10 gam
  • C. 
   48,15 gam.
  • D. 
   72,25 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình hóa học:

  2Fe(OH)3 (t0) → Fe2O3 + 3H2O

      0,3                    0,15

  Chất rắn thu được là Fe2O3

  Số mol Fe2O3:

   \({n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{m}{M} = \frac{{24}}{{160}} = 0,15(mol)\)

  Khối lượng Fe(OH)3 đem nhiệt phân là:

  m = n.M = 0,3.107 = 32,1 (gam)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7967

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA