RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào tác dụng được với dung dịch HCl?

  • A. 
   Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2
  • B. 
   Cu(OH)2, NaOH
  • C. 
   NaOH, Ba(OH)2
  • D. 
   Cu(OH)2, Ba(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tất cả các bazơ đã cho đều phản ứng với dung dịch HCl.

  Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

  NaOH + HCl → NaCl + H2O

  Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116190

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA