RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chỉ dùng nước có thể nhận biết chất rắn nào trong 4 chất rắn sau đây :

  • A. 
   Zn(OH)2 
  • B. 
   Fe(OH)2
  • C. 
   NaOH
  • D. 
   Al(OH)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Zn(OH)2 , Fe(OH)2  và  Al(OH)3 đều là những hidroxit không tan trong nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7928

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA