RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Dãy các bazơ  bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

  • A. 
   Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
  • B. 
   Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
  • C. 
   Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2
  • D. 
   Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhiệt phân hidroxit tạo oxit bazơ không thể sử dụng những hidroxit của kim loại kiềm, kiềm thổ như NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)vì oxit của nó là CaO, K2O... sẽ tan ngay trong nước tạo lại hidroxit.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7937

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA