RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

  • A. 
   75 gam.
  • B. 
   150 gam.
  • C. 
   220 gam.
  • D. 
   300 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  số mol CO2 là: 

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{V}{{22,4}} = \frac{{1,68}}{{22,4}} = 0,075(mol)\)

  Phương trình hóa học:

  CO2     +    KOH → KHCO3

  0,075 → 0,075 (mol)

  Số gam dung dịch KOH cần để thu được muối KHCO3

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\)

  \( \Rightarrow {m_{dd}} = \frac{{{m_{ct}}.100}}{{C\% }}\)

  \( = \frac{{0,075 \times 56 \times 100}}{{5,6}} = 75g\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7948

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA