RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

  • A. 
   CO2; SO2; P2O5; Fe2O3 
  • B. 
   Fe2O3; SO2; SO3; MgO
  • C. 
   P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3
  • D. 
   P2O5 ; CO2; CuO; SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bazơ không phản ứng với oxit bazơ nên loại những đáp án có chứa Fe2O3 và CuO.  

  → chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7931

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA