RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chất khí sẽ không bị giữ lại khi cho qua dung dịch Ca(OH)2 là:

  • A. 
   CO2
  • B. 
   O2
  • C. 
   SO2
  • D. 
   Cả A , B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Oxit axit tác dụng với dung dịch Bazơ tạo muối nên bị giữ lại trong dung dịch. Oxi không phản ứng với bazơ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7929

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA