RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

  • A. 
   H2SO4
  • B. 
   NaCl  
  • C. 
   Ca(OH)2 
  • D. 
   K2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong môi trường bazơ dung dịch làm làm phenolphtalein không màu thành màu hồng. Trong dung dịch trung tính và axit phenolphtalein không màu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7923

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA