ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

  • A. 
   Phenolphtalein
  • B. 
   Quỳ tím
  • C. 
   dd H2SO4
  • D. 
   dd HCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi nhỏ dung dịch H2SO4 vào trong 2 mẫu thử:

  Dung dịch thấy xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch Ba(OH)2

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 (kết tủa trắng) + 2H2O

  Dung dịch không có hiện tượng gì là dung dịch KOH

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7940

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA