RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?

  • A. 
    8 V
  • B. 
    12 V
  • C. 
    16 V
  • D. 
    20 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\frac{{12}}{{0,5}} = \frac{U}{2}\)

  Vậy hiệu điện thế là: \(\frac{{12.2}}{{1,5}} = 16V\)

  Đáp số : 16 V

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41448

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA