RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên hình là hai đồ thị do hai học sinh a và b vẽ được khi làm thí nghiệm xác đinh liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
  Hãy cho biết nhận xét nào đúng?

  • A. 
   Cả hai kết quả đều đúng.
  • B. 
   Cả hai kết quả đều sai.
  • C. 
   Kết quả của B đúng.
  • D. 
   Kết quả của a đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ ( U=0, I=0) nên hình b là vẽ đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5645

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA