RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?

  • A. 
   Giảm 4 lần
  • B. 
   Tăng 4 lần
  • C. 
   Không thay đổi
  • D. 
   Tăng 2 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này tăng lên 4 lần

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 5643

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA