ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?

  • A. 
   0,5 A
  • B. 
   1,5 A
  • C. 
   1,0 A
  • D. 
   2,0 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Ta có : \(\frac{{12}}{{0,5}} = \frac{{36}}{I}\)

   Vậy cường độ dòng điện chạy qua là: 

  \(I = \frac{{36.0,5}}{{12}} = 1,5A\)

  Đáp số : 1,5 A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41447

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA