RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V ?

  • A. 
   1,5 lần
  • B. 
   3 lần
  • C. 
   2,5 lần
  • D. 
   2  lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có tỉ lệ: 

  \(\begin{array}{l} \frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{7,2}}{{10,8 + 7,2}} = \frac{1}{{25}}\\ \Rightarrow {I_2} = 2,5{I_1} \end{array}\)

  Đáp số: 2,5 I1

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41450

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA