ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các đồ thị sau

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I theo U có dạng nào?

  • A. 
   Đồ thị b
  • B. 
   Không có đồ thị nào
  • C. 
   Đồ thị a.
  • D. 
   Đồ thị c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ ( U=0, I=0)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5646

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA