ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi đặt một hiệu điện thế 10 V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25 A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75 A ?

  • A. 
   1V
  • B. 
   2V
  • C. 
   3V
  • D. 
   4V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có U1 = 10 V ứng với cường độ dòng điện I1 = 1,25 A

     U2 = xV ứng với cường độ dòng điện I2 = 0,75A

  \( \Rightarrow {U_2} = \frac{{0,75 \times 10}}{{1,25}} = 6V\)

  Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là : 10 – 6 = 4V

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41449

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA