OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga phát triển từ thấp đến cao thông qua những hình thức nào?

  • A. 
   Bãi công - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang
  • B. 
   Mít tinh, biểu tình - bãi công - tổng bãi công - khởi nghĩa vũ trang
  • C. 
   Biểu tình - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang
  • D. 
   Bãi công chính trị - khởi nghĩa từng phần - tổng khởi nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga có sự phát triển từ thấp đến cao, từ biểu tình (cuộc biểu tình của nữ công nhân Pê-tơ-rô-grát ngày 23-2) tiến lên tổng bãi công chính trị toàn thành phố (27-2) và phát triển thành khởi nghĩa vũ trang

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218050

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON