ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược?

  • A. 
   Việt Nam, Lào ,Cam-pu-chia.       
  • B. 
   Việt Nam, Lào, Miến Điện.
  • C. 
   Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan.        
  • D. 
   Việt Nam, Phi-lip-pin, Lào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 217979

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF