OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với sự kiện nào?

  • A. 
   Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga.           
  • B. 
   Ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi.
  • C. 
   Ngày 4-8 -1914, Anh tuyên chiến với Đức.     
  • D. 
   Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo-Hung bị ám sát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi. Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga. Ngày 4-8 -1914, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh đế quốc bùng nổ và và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.

  ⇒ Sự kiện ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi là sự kiện bắt đầu chiến tranh thế giới thứ nhất.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218028

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON