OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương là gì?

  • A. 
   Triều đình đã đầu hàng thực dân Pháp 
  • B. 
   Phong trào diễn ra rời rạc, lẻ tẻ 
  • C. 
   Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự chỉ huy thống nhất 
  • D. 
   Thực dân Pháp mạnh và đã củng cố được nền thống trị ở Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương là do thiếu đường lối và sự chỉ huy thống nhất. Do đó phong trào dù diễn ra mạnh mẽ nhưng lại không có sự đoàn kết thành một phong trào lớn thống nhất trong cả nước nhất là từ sau khi vua Hàm Nghi bị bắt. Đây cũng là minh chứng cho sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cuối thế kỉ XIX.

  Đáp án cần chọn là: C

  Chú ý

  Pháp củng cố được nền thống trị chủ yếu ở 6 tỉnh Nam Kì, bởi đây là khu vực Pháp xâm chiếm sớm hơn, còn các tỉnh Bắc Kì Pháp chưa bình định được nhiều. Đây cũng là nguyên nhân giải thích cho sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh diễn ra ở các tình Bắc Kì và Trung Kì sôi nổi hơn so với các tỉnh Nam Kì.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218035

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON