ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là

  • A. 
   Duy trì trật tự thế giới mới
  • B. 
   Tăng cường an ninh giữa các nước
  • C. 
   Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế
  • D. 
   Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

  ⇒ Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên (Hội Quốc liên) là duy trì trật tự thế giới mới

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 217993

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF