OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933 của các nước tư bản Đức, Italia, Nhật là gì?

  • A. 
   Thiết lập chế độ độc tài phát xít và phát động chiến tranh chia lại thế giới.
  • B. 
   Giảm giá sản phẩm để kích thích tiêu dùng.
  • C. 
   Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp trong 1 thời gian ngắn.
  • D. 
   Tiến hành cải cách kinh tế -xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) các nước Đức, Ý, Nhật đã tìm lối thoát bằng việc thiết lập các chế độc tài phát xít và phát động chiến tranh chia lại thế giới.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 217926

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF