ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã

  • A. 
   Xác lập được mối quan hệ hòa bình, ổn định trên thế giới.
  • B. 
   Giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa.
  • C. 
   Giải quyết được những mâu thuẫn giữa các nước tư bản.
  • D. 
   Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về vấn đề quyền lợi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn được thiết lập đã nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận ⇒ Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong manh.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218033

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF