OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các nước đế quốc tham dự hội nghị Véc- xai (1919-1920) với mục đích chính là

  • A. 
   Phân chia thành quả chiến tranh 
  • B. 
   Tập hợp lực lượng để tiêu diệt nước Nga Xô viết 
  • C. 
   Thiết lập một nền hòa bình bền vững 
  • D. 
   Làm suy yếu nước Đức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Véc-xai được diễn ra khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Mục đích chính của hội nghị chính là phân chia thành quả chiến tranh giữa các nước thắng trận, xác lập sự áp đặt, nô dịch với các nước bại trận.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 217939

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF