RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn mệnh đề đúng:

  • A. 

   Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch bazơ.

  • B. 

   Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch axit.

  • C. 
   Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ
  • D. 

   Tất cả các mệnh đề trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mệnh đề đúng: Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ

  ⇒ Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 137063

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA