RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

  • A. 
   Cu
  • B. 
   Al
  • C. 
   Pb
  • D. 
   Ba

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dụng cụ bằng vật liệu Al không nên dùng chứa dung dịch bazơ

  Vì Al phản ứng được với dd bazơ

  ⇒ Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 137062

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA