RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chỉ sử dụng 1 hóa chất hãy nhận biết các dung dịch sau: MgCl2, FeCl2, FeCl3 , AlCl3

  • A. 
   HCl    
  • B. 
   H2O   
  • C. 
   AgNO3   
  • D. 
   NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trích mẫu thử, đánh số từ 1 đến 4, cho dd NaOH vào 4 mẫu thử.

  - Trường hợp có kết tủa màu trắng xanh, sau đó hóa nâu trong không khí thì chất ban đầu là FeCl2:

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ +2NaCl

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

  - Trường hợp có kết tủa màu xanh thì chất ban đầu là CuCl2:

  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

  - Trường hợp có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan, chất ban đầu là AlCl3:

  3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

  NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

  - Trường hợp có kết tủa trắng thì chất ban đầu là MgCl2:

  MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

  ⇒ Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 137066

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA