RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:

  • A. 
   56,1 gam.      
  • B. 
   61,5 gam   
  • C. 
   65,1 gam      
  • D. 
   51,6 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  ∑ mtruoc pư = ∑ msau pư

  ⇔ mAl + mFe2O3 = mhh ran sau

  ⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mhh ran sau

  ⇒ Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 137067

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA