RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm:

  • A. 
   Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3   
  • B. 
   Al2O3, Fe và Fe3O4.
  • C. 
   Al2O3 và Fe.        
  • D. 
   Al, Fe và Al2O3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo bài, ta giả sử số mol của Fe3O4 là 1 mol, của Al là 3 mol.

                  8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

  Ban đầu 3…………1………………………………mol

  Phản ứng 2,67……..1……...........1,33…….3….mol

  Sau phản ứng 0,33………0………….1,33……3……mol

  Vậy sau phản ứng hỗn hợp gồm có Al dư, Al2O3, Fe.

  ⇒ Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 137069

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA