RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết ba chất đựng trong ba bình mất nhãn Al, Al2O3, Mg. 

  • A. 
   HCl 
  • B. 

   NaCl      

  • C. 
   NaOH       
  • D. 
   AgNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trích mẫu thử, đánh số từ 1 đến 3, sau đó nhỏ vài giọt NaOH vào 3 mẫu thử.

  - Trường hợp có sủi bọt khí, chất rắn tan thì chất ban đầu là Al:

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

  - Trường hợp chất rắn tan thì chất ban đầu là Al2O3:

  Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

  - Trường hợp không có hiện tượng gì xảy ra thì chất ban đầu là Mg.

  ⇒ Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 137064

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA