RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử để nhận biết 3 lọ đựng hỗn hợp dạng bột bị mất nhãn như sau: (Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3).

  • A. 

   HCl, NaOH  

  • B. 
   NaOH     
  • C. 
   KOH     
  • D. 
   H2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 3, sau đó cho dd HCl dư vào các mẫu thử, thấy có 2 mẫu tan hoàn toàn và có khí thoát ra là (Fe + Fe2O3), (Al + Al2O3), có 1 mẫu tan hoàn toàn và không có khí thoát ra là (FeO + Fe2O3) → Nhận biết được (FeO + Fe2O3).

  - Trích mẫu thử 2 mẫu chưa nhận biết, đánh số 1, 2, sau đó cho dd NaOH dư vào các mẫu thử, thấy một mẫu tan hoàn toàn và có khí thoát ra đó là (Al + Al2O3), mẫu còn lại không có hiện tượng gì là (Fe + Fe2O3).

  PTHH chứng minh:

  Fe + HCl → FeCl2 + H2

  FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

  Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

  ⇒ Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 137065

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA