OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:

  (1) SO2 + NaOH → NaHSO3   

  (2) 5SO2 + 2KMnO+ 2H2O → 2H2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4     

  (3)  SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O   

  (4)  SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4  

  Những phản ứng trong đó SO2 thể hiện tính oxi hóa là:

  • A. 
   3.     
  • B. 
   2 và 4.   
  • C. 
   3 và 4  
  • D. 
   1, 2 và 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng SO2 thể hiện tính oxi hóa là phản ứng số 3.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151745

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON