OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

  • A. 
   2,8.     
  • B. 
   8,4.     
  • C. 
   5,6.   
  • D. 
   11,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  nFe = nH2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol → mFe = 0,15.56 = 8,4 gam

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151734

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON