OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cặp thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch không màu sau: NaCl, Na2SO4, H2SO4 là:

  • A. 
   AgNO3, Qùy tím       
  • B. 
   2SO4, AgNO3  
  • C. 
   NaOH, HCl   
  • D. 
   Qùy tím, BaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cặp thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch không màu sau: NaCl, Na2SO4, H2SO4 là quỳ tím và BaCl2.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151747

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON