OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt dung dịch Natri bromua và dung dịch Natri florua, người ta có thể dùng thuốc thử nào trong các chất sau đây:

  • A. 
   Dung dịch Ca(OH)2
  • B. 
   Dung dịch AgNO3.
  • C. 
   Dung dịch Flo.    
  • D. 
   Dung dịch Ba (OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để phân biệt dung dịch Natri bromua và dung dịch Natri florua, người ta có thể dùng dung dịch AgNO3

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151732

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON