OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric?

  • A. 
   Fe2O3, KMnO4, CuO,  AgNO3.
  • B. 
   Fe2O3, KMnO4¸ Cu, AgNO3.
  • C. 
   Fe, CuO, H2SO4, Mg(OH)2       
  • D. 
   KMnO4, Cu, H2SO4, Mg(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Fe2O3, KMnO4, CuO,  AgNO3 đều tác dụng với HCl.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151751

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON