OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 31,6 gam KMnO4 tác dụng với dd HCl đậm đặc thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V

  • A. 
   5,6 lít      
  • B. 
   2,8 lít        
  • C. 
   11,2 lít        
  • D. 
   2,24 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nKMnO4 = 0,2 mol

  2KMnO4 + 16HCl → 2KCl+ 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

  0,2 mol                               →              0,5 mol

  → VCl2 = 0,5 . 22,4 = 11,2 lít

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151748

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON