OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dẫn 3,36 lít khí SO2 vào 150 ml dung dịch NaOH 1M, dung dịch thu được có chứa

  • A. 
   Na2SO3 và NaOH    
  • B. 
   Na2SO3     
  • C. 
   NaHSO3 và Na2SO3 
  • D. 
   NaHSO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: nSO2 = 0,15 mol; nNaOH = 0,15 mol

  Ta có: nNaOH/nSO2 = 1. Do đó SO2 tác dụng với NaOH theo PTHH:

  SO2 + NaOH → NaHSO3

  Vậy muối tạo thành là NaHSO3.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON