OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những vật liệu làm bằng kim loại nào sau đây được dùng làm thùng chứa axit H2SO4 đặc nguội:

  • A. 
   Cu, Fe, Mg       
  • B. 
   Al, Mg, Cu     
  • C. 
   Al, Fe, Cr      
  • D. 
   Fe, Zn, Mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Al, Fe, Cr được dùng làm thùng chứa axit H2SO4 đặc nguội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151741

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON