OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 22 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

  • A. 
   223 học sinh
  • B. 
   267 học sinh
  • C. 
   233 học sinh
  • D. 
   232 học sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối lớp Hai có số học sinh là:

  245−22=223 (học sinh)

  Đáp số: 223 học sinh.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259801

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON