OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có bốn tấm thẻ hình vuông và viết bốn chữ số (3;0;2;9 ) lên các tấm thẻ như hình bên dưới. Tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số lớn nhất có hai chữ số khác nhau được tạo thành từ bốn chữ số đã cho có giá trị bằng:

  • A. 
   1025
  • B. 
   1035
  • C. 
   331
  • D. 
   482

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau tạo được từ bốn chữ số đã cho là: 932.

  Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau được tạo thành từ các số đã cho là: 93.

  Tổng của hai số đó là: 932+93=1025.

  Đáp án cần chọn là A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259821

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON