OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép trừ có số trừ là 325 và số bị trừ là 649 thì hiệu của phép toán này là:

  • A. 
   Không tìm được
  • B. 
   974
  • C. 
   324
  • D. 
   314

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 649−325=324

  Đáp án cần chọn là C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259833

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON