OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong một phép nhân có thừa số thứ nhất bằng tích và là số lớn nhất có ba chữ số. Vậy thừa số thứ hai của phép nhân đó là:

  • A. 
    999
  • B. 
   0
  • C. 
   1
  • D. 
   Không tìm được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số lớn nhất có ba chữ số là 999.

  Thừa số thứ nhất bằng tích nên thừa số thứ hai là 1

  Vì bất kì số nào nhân với 1 thì đều bằng chính số đó.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259892

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON