OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một siêu thị, tầng một bày bán 234 mặt hàng, tầng một bán nhiều hơn tầng hai là 26 mặt hàng. Hỏi tầng hai của siêu thị đó bán bao nhiêu mặt hàng ?

  • A. 
    260 mặt hàng
  • B. 
   250 mặt hàng
  • C. 
   218 mặt hàng
  • D. 
   208 mặt hàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tầng hai của siêu thị đó có bán số mặt hàng là:

  234 – 26 = 208 (mặt hàng)

  Đáp số: 208 mặt hàng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259918

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON