OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 987,789,879,897,978,798.

  • A. 
   987,978,897,879,789,798.
  • B. 
   987,978,897,879,798,789.
  • C. 
   798,789,879,897,978,987.
  • D. 
   789,798,879,897,978,987.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 987>978>897>879>798>789

  Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 987,978,897,879,798,789.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259785

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON